Știri locale pentru Timișoara
TIMIȘOARA ONLINE
Informații despre Timișoara și jud. Timis
TOTALnet Media Group
Google:
Parteneri:

Publicitate:Linkuri utile:
Taxa pe poluare pentru autovehicule : Stiri Auto
Jo 03 iul 2008 09:20:23 +0300


Taxa pe poluare pentru autovehicule : Stiri Auto
Stiri Auto : . Începând cu data de 1 iulie 2008, persoanele fizice sau juridice care intenționează să efectueze prima înmatriculare a unui autovehicul ...

I. Începând cu data de 1 iulie 2008, persoanele fizice sau juridice care intenționează să efectueze prima înmatriculare a unui autovehicul în România sau să repună în circulație un vehicul după încetarea exceptării sau scutirii sunt obligați să achite la organul fiscal taxă pe poluare pentru autovehicule.
Taxa respectivă se calculează de către organul fiscal competent.
Documentele care se depun la organul fiscal în vederea achitării taxei pe poluare sunt :
1.în cazul autovehiculelor noi :
- Cerere;
- Cartea de identitate a vehiculului, în copie și original. Documentul original se restituie contribuabilului , după verificarea și înscrierea , pe copiile care rămân la organul fiscal , a vizei “ conform cu originalul “
2. în cazul autovehiculelor rulate achiziționate din alte state :
- Cerere ;
- Cartea de identitate a vehiculului;
- un document din care să rezulte data primei înmatriculări a acestora ;
- declarația pe propria răspundere, anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a taxei pe poluare din care să rezulte rulajul mediu anual la data înmatriculării în România ;
- rezultatul expertizei tehnice efectuate de Regia Autonomă „Registrul Auto Român” ori rezultatul evaluării individuale efectuate de un expert tehnic.
3. în cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing, în locul Cărții de identitate a vehiculului, va fi prezentat un document care să conțină elementele necesare calculului taxei de către organul fiscal.
La depunerea cererii, organul fiscal va comunica solicitantului data după care se poate prezenta pentru ridicarea Deciziei de calcul al taxei.
Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule se întocmește în maximum 2 zile lucrătoare de la data depunerii documentației, respectiv în termen de 5 zile lucrătoare în cazul autovehiculelor care fac obiectul unui contract de leasing.
Taxa pe poluare, prevăzută în decizie care se comunică contribuabilului , se achită la Trezoreria municipiului Satu Mare, fie în numerar sau prin virament.
II. Contribuabilii care în perioada 1 ianuarie 2007- 30 iunie 2008 au achitat taxă specială pentru autoturisme și autovehicule pe baza unei documentații pot solicita restituirea sumelor reprezentând diferența între taxă specială pentru autoturisme și autovehicule și taxa pe poluare pentru autovehicule.
Documentația care se depune la organul fiscal cuprinde :
- Cerere de restituire, formular tip, prevăzut în Anexa nr. 3 la Normele metodologice de aplicarea a O.U.G. nr. 50/2008 privind instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule;
- Chitanța fiscală/ordinul de plată și extrasul de cont, după caz, care să ateste efectuarea plății acesteia,
- copia Cărții de identitate a vehiculului și a Certificatului de înmatriculare, cu prezentarea în original a acestora;
În cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing, la cererea de restituire se anexează, în copii conforme cu originalul pe baza declarației proprii, documentul doveditor al plății taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, precum și a Cărții de identitate a vehiculului și a Certificatului de înmatriculare.
Cererea de restituire a diferenței de diferența între taxă specială pentru autoturisme și autovehicule și taxa pe poluare pentru autovehicule se soluționează în termen de 45 de zile de la data depunerii documentației complete.
III. În cazul în care contribuabilul consideră că deprecierea autovehiculului său este mai mare decât deprecierea rezultată pe baza cotei inițiale de reducere și/sau a cotei suplimentare de reducerea taxei, acesta poate contesta taxa în baza rezultatului unei expertize privind evaluarea individuală a autovehiculului în cauză. În cazul în care taxa pe poluare calculată este contestată, pentru restituirea diferenței de taxă rezultată în urma contestării taxei pe poluare, contribuabilii vor depune la organul fiscal următoarele documente:
- Cerere de restituire, formular tip, prevăzut în Anexa nr. 3 la Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 50/2008 privind instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule;
- Chitanța fiscală/ordinul de plată și extrasul de cont, după caz, care să ateste efectuarea plății acesteia,
- Expertiza tehnică eliberată de Regia Autonomă Registrul Auto Român sau de un expert tehnic al Corpului Experților Tehnici, care în raportul de expertiză privind evaluarea individuală a autovehiculului va înscrie și cota reală de reducere a taxei corespunzătoare acelui autovehicul.
Pe baza cotei reale de reducere, înscrisă în raportul de expertiză tehnică , autoritatea fiscală va proceda la calcularea taxei.
IV.Când un autovehicul pentru care s-a plătit taxa în România este scos ulterior din parcul auto național, se restituie, la cererea contribuabililor, valoarea reziduală a taxei. Această prevedere se aplică pentru taxele plătite începând cu data de 1 iulie 2008.
Valoarea reziduală a taxei reprezintă taxa care ar fi plătită pentru respectivul autovehicul dacă acesta ar fi înmatriculat la momentul scoaterii din parcul auto național.
Pentru restituirea sumelor, contribuabilul va depune următoarele documente :
- Cerere de restituire, formular tip, prevăzut în Anexa nr. 3 la Normele metodologice de aplicarea a O.U.G. nr. 50/2008 privind instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule;
- Documentul care atestă că solicitantul a fost ultimul proprietar al autovehiculului scos din parcul auto național, respectiv copia legalizată a Cărții de identitate a autovehiculului;
- Dovada radierii din circulație a autovehiculului, eliberată de organele de poliție competente;
- Documentul care atestă faptul că autovehiculul a fost transferat în alt stat membru, respectiv factura/contractul de vânzare-cumpărare sau declarația vamală de export, după caz;
- Certificatul de distrugere a vehiculului, după caz.
Cererea de restituire se soluționează de organul fiscal în termen de 45 de zile de la data depunerii documentației complete.
Contribuabilii, atât persoane fizice cât și juridice arondați la A.F.P. a municipiului Satu Mare vor depune documentația privind taxa pe poluare la Serviciul registru contribuabili, declarații fiscale, camera 604 , din cadrul sediului Direcției generale a finanțelor publice a județului Satu Mare .


SEF ADMINISTRAȚIE,
EC. VALER ANDREICA

Oferit de :MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELORCurs valutar:Alte stiri:Best-top Romania - Lista de top globala Web-Top.ro ::   Firme in Romania, Expozitie Virtuala, Oferte de Afaceri, Lista firmelor romanesti